Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe
SYSTEM-PREBUD sp. z o.o.

85-846 Bydgoszcz, ul. Równa 1
tel.: (52) 36 32 041
fax: (52) 36 32 041
tel. komórkowy 507 724 252
e-mail: prebud@prebud.com.pl